Ptáček – básnička ke cvičení

Letí, letí, letí pták

vysoko až do oblak.

Z velké výšky vidí svět,

mohl by nám vyprávět.

Poleť, ptáčku, poleť k nám,

vyřiď pozdrav hvězdičkám.

Pozdravuj tam u sluníčka

ode mě i od bratříčka,

potom se vrať zpátky sem

na tu naši krásnou zem.