Zázrak, manipulace nebo poselství? (Miracle, Manipulation or Message?)

Naše milá Anna z jógového kurzu pro seniory má na své zahrádce jablůňku. Jaký div, podívejte, co před pár dny společně vyrostlo na jedné z větví.

(Our dear Anna who is attending senior yoga class has an apple tree in her garden. Have a look what you could see at one of the branches few days ago.)

11998267_10204805373916040_1084694522_n

Takových “hruštiček” se na stejném stromě objevilo dokonce pět.

(There was even 5 such pears growing at the same tree.)

Odborníci údivem kroutí hlavou, Anička marně přemýšlí, kdo se mohl vloupat na zahradu a naroubovat strom. Nebo že by nějaký zázrak?

(Experts don´t have any explanation and Anna is just wondering who has come to her garden and ingrafted her tree. Or could it be a miracle, perhaps?)

Něco mě napadá. Když na jednom stromě spolu klidně mohou růst jablka a hrušky, proč by nemohli v harmonii vedle sebe žít lidé různých národností a vyznání?

(I have an idea. If it is possible that pears and apples grow together on a tree, why    couldn´t people from different nationalities and religions do the same and live together in peace and harmony?)

Jablůňko, děkujeme za krásné poselství:-). 

(Thank you for a nice message, dear apple tree:-).)