Slzy štěstí – Tears of happiness

Dovolte mi sdílet malý příběh.

Let me to share a little story.

Příběh začíná, jeden z mých přátel mi ukazuje překrásné místo uprostřed lesa. Můžeš tam vidět stromy, ptáky, lesní jezírko a malý domeček pro tiché rozjímání.

The story is beginning, one of my frends is showing me a beautiful place in the middle of the forest. You can see trees, birds, a little forest pond and a small cottage made for meditation there.

Podruhé už se vypravuji do lesa sama. Zpočátku nemohu ono místo objevit, je dobře skryté očím kolemjdoucích.

For the second time I am going there alone. At the beginning I can´t find this place, it is hidden from view of visitors.

Nechci se vzdát, protože vím, že zázračné místo je nablízku.

I won´t give up, because I know the miraculous place is neare here.

Po dlouhém hledání místo konečně nacházím. Na místě posedím a nakrmím ptáky.

After long search I am finding it. I am sitting there and I am feeding birds.

Domů do města se vracím autem.

I am coming back home by car.

Najednou má mysl začíná vytvářet symbolické obrazy.

Suddenly is my mind starting to create symbolic pictures.

Všichni můžeme ve vnitřním světě objevit zázračná místa.

We all can find miraculous places in our inner world.

Náš Mistr Višvaguruji (Swamiji Maheshwarananda) nás neustále povzbuzuje, abychom v sobě nalezli fontánu radosti, pramen lásky a jezero míru, a ukazuje nám cestu.

Our Master Vishwaguruji (Swamiji Maheshwarananda) ecourages us all the time to find a fountain of joy, a spring of love and a pound of peace in us. He shows us our path.

Na mé tváři se objevují slzy štěstí.

There are tears of happiness on my face.

Nevzdám se, cítím, že zázračná místa jsou nablízku. Budu pokračovat v hledání, abych mohla pomoci i ostatním.

I won´t give up. I feel – the miraculous places are neare here. I will keep searching to help others.

Kéž všichni najdeme pramen lásky, fontánu radosti a jezero míru.

May we all find a fountain of joy, a spring of love and a pound of peace in us.

Děkuji, Vishwaguruji 🙂

Thank You, Vishwaguruji 🙂

Ilustrační fotka (Illustrative Photo) : Pavel Bače (Děkuji :-))

Vltavice