Akce

Den míru – šance pro Lízu? Peace Day – a chance for Liza?

Pomáhající ruce mají větší význam než ruce sepnuté k modlitbě (Višvagurudži). Oslavy Mezinárodního dne míru v Prachaticích mají letos motto “Mír nejen pro lidi”.

Helping hands have greater value than folded hands (Vishwaguruji). World Peace Day Celebrations in Prachatice with the motto Peace not only for humans.

s míčem 2

Chtěla bych vám představit jednoho z maskotů oslav dne míru – labradorku Lízu. Najde tento úžasný pes díky oslavám svůj domov? Hledá ho již 3 roky. Bez úspěchu.

I would like to introduce one of the peace day celebrations mascots – labrador Liza. Will this amazing dog find new home thanks to this event? She has been already searchiing for one for three years. Without any success.

mazel

Držme jí palce:-).

Let´s keep our fingers overcrossed for her.