Předvánoční setkání u Stromu míru

15.12. 2012 se v odpoledních hodinách sešli děti i dospělí u prachatického Stromu míru, aby společně oslavili příchod Vánoc, jedněch z nejkrásnějších svátků v roce. Všichni si společně zazpívali koledy a zacvičili si pozice z Jógy v denním životě při pohádce o sněhové vločce. Děti pomohly smutné vločce najít kamarády a hned bylo na světě krásněji. Další program tvořila hra na motivy známé pohádky Ledová královna. I tady bylo hlavním cílem probudit v účastnících touhu po skutečném přátelství, kvůli kterému stojí za to překonat překážky, jež nám život občas klade do cesty. Závěr patřil zpěvu koled, ochutnávce vánočního cukroví a zdobení Stromu míru.

Záznam najdete na: www.youtube.com/SitaRojova

Jarní příměstský tábor 2013

Pohádkový deník Z TÁBORA V JÓGACENTRU

Mach a Šebestová v koncích !
Dne 11.3. 2013 se stali Mach a Šebestová obětí loupežného přepadení. Pravděpodobní pachatelé Pažout s Horáčkem zatím nebyli dopadeni. Dotyčným bylo odcizeno kouzelné sluchátko, což mělo fatální důsledky, protože ve světě lidí byla ponechána bez pomoci a s mizivou nadějí na návrat zpět téměř desítka bezbraných pohádkových postav.

Horáček s Pažoutem stále nejsou k nalezení

Dne 12.3. bylo vyhlášeno celostátní pátrání po Horáčkovi a Pažoutovi, pravděpodobných pachatelích loupežného přepadení z 11.3. 2013. Na obrázku je přibližná fotografie obou pachatelů.

Nová naděje, děti z tábora
Byla objevena nová naděje na záchranu. Večerníček osobně vyhledal děti, které se účastní příměstského tábora v prachatickém jógacentru. Děti příslíbily svou pomoc postavám při orientaci v tomto světě, vysvětlování toho, jak věci fungují i při návratu zpět do pohádkové říše.

Křemílek a Vochomůrka zachráněni
Díky úžasným dětem se podařilo prvním postavičkám vrátit zpátky.

Další postavy následují
Dne 12.3. vyhledali Maková panenka s Motýlem Emanuelem pomoc dětí. Užili si s dětmi skvělý den, ve světě lidí se naučili spoustu užitečných věcí a nakonec se jim podařilo najít vchod do pohádkové říše.

Zpátky jsou i Pejsek s Kočičkou, studio Kamarád opět v provozu
Dětem se podařilo zachránit i Pejska s Kočičkou. Rovněž byl díky nim obnoven provoz studia Kamarád, a tak mají Jů a Hele opět co vysílat.

Cestu zpět nalezli i Ája a Maxipes Mia, děti si zahrály na Večerníčky
V pátek děti pomohly s nalezením cesty zpět do pohádkové říše i posledním postavičkám – Áje a Maxipsovi Mie, kteří jim ještě před svým odchodem předvedli doslova psí kusy. Poté si děti zahrály na Večerníčky a přeměnily člena týmu na chvíli v opravdovéo Večerníčka.

Odměna pro malé hrdiny, sluchátko pro Macha a Šebestovou
Nakonec vše dobře dopadlo, a tak si děti právem zasloužily diplomy a sladkou odměnu. V pokladu bylo i sluchátko pro Macha a Šebestovou, kteří se budou zajisté při výběru dalších přání držet moudrých rad dětí.

Pohádkové postavy děkují všem dětem i vedoucím za záchranu a skvěle strávený čas.

Další fotografie ze záchranné mise naleznete na:
http://joga-pt.rajce.idnes.cz/Jarni_tabor/

Až přijde krásný den (báseň ke cvičení sestavy Khatu pranam)

Až přijde krásný, slunný den,
vezmi za ruku, koho máš rád,
jděte na výlet někam ven,
kde kvete louka, voní sad.
Jdi tiše, ať slyšíš píseň ptáků,
posaď se na koberec do trávy,
pohlédni na obraz z bílých mraků
a pochop, co ti vypráví.
Zastav se u potůčku v lese,
tam vody máš dost na hraní,
v ní samo slunce zaleskne se,
až vezmeš ji něžně do dlaní.
Prohlédni kvítky i poupátka,
obejmi několik stromů,
pozdravuj všechna zvířátka
a vrať se zpátky domů.
Až večer půjdeš unavený spát,
vzpomeneš na krásný den,
snad v noci bude se ti zdát
přírodou vykouzlený sen. (Síta Rojová)

Mám v srdci přání (báseň ke cvičení Pozdravu slunci)

Mám v srdci jedno velké přání,
kéž světlo lásky mě stále chrání,
skláním se, slunce, před tebou,
tvůj jas a záře se mnou jdou.

Děkuji za to každým dnem,
že jsem ti stále blíž a blíž,
že lásku teď cítím v srdci svém,
že před vším zlem mě ochráníš.

Tma nemůže tam, kde světlo září,
zlo nepřijde tam, kde je lásky proud,
dej, prosím, jas do našich tváři
a přijď nás světlem obejmout. (Síta Rojová)

Jak najít lásku (báseň ke cvičení Pozdravu slunci)

Odpověď hledáš na otázku,
jak najít radost, štěstí, lásku,
jak najít světlo, které září
ze slunce, hvězd i z lidských tváří,
zdá se ti, že je lepší nevidět,
jaký je někdy dnešní svět?

Já věřím, že to tak zlé není,
čas jednou jistě všechno změní
a každý může zatoužit
probudit v sobě lidský cit.

Tak neboj se lásce otevřít,
nepřestaň hledat, toužit, snít.
Až přijde k tobě poznání,
před každým zlem tě ochrání,
přinese odpověď na otázku,
jak ve svém srdci najít lásku.
(Síta Rojová)